¬†Zńĺava 10% na tovar z kateg√≥rie VYROB SI MACHOV√Ě OBRAZ¬†so¬†zńĺavov√Ĺm k√≥dom material10
 Doprava zdarma pre objednávky nad 20 eur.
 
Worldwide

Akustika

Akustické panely - stropné

Potrebujete odhluńćniŇ• interi√©r? V r√°mci akustiky vyuŇĺ√≠vame ako materi√°l seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k, ktor√Ĺ m√° v√Ĺborn√© akustick√© vlastnosti podobn√© napr√≠klad penov√Ĺm ihlanom pouŇĺ√≠van√Ĺm vo zvukov√Ĺch Ň°t√ļdi√°ch. LiŇ°ajn√≠kov√° Ň°trukt√ļra rozb√≠ja zvukov√ļ vlnu a n√°sledne sa vlna neodr√°Ňĺa sp√§Ň• do priestoru.¬†

V ponuke m√°me akustick√© stropn√© panely¬† v r√īznych tvaroch a veńĺkostiach. ҆tvorcov√© alebo obdńļŇĺnikov√© liŇ°ajn√≠kov√©¬† panely vieme vyrobiŇ• na mieru v akomkońĺvek rozmere. Kruhov√© akustick√© stropn√© panely m√°me v priemeroch 45, 60, 75, 90, 105cm. V pr√≠pade poŇĺiadavky vieme vyrobiŇ• panely na mieru.

Akustick√© stropn√© panely sa kotvia do stropu pomocou kotviaceho oceńĺov√©ho lankov√©ho syst√©mu.¬†¬†

Akustick√Ĺ stropn√Ĺ panel
Akustika - nástenné panely

Akustické panely - nástenné

Machov√© obrazy a steny nemusia byŇ• len dizajnovou a dekorańćnou z√°leŇĺitosŇ•ou. KaŇĺd√Ĺ machov√Ĺ obraz s pouŇĺit√≠m seversk√©ho liŇ°ajn√≠ka sa na stene st√°va akustick√Ĺm prvkom s v√Ĺborn√Ĺmi akustick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. V ponuke m√°me r√īzne dizajnov√© aj Ň°tandardn√© rieŇ°enia.

NajńćastejŇ°ie je potreba rieŇ°iŇ• dozvuk napr√≠klad v zasadac√≠ch miestnostiach, kde je m√°lo Ň°trukt√ļrovan√Ĺch prvkov a zvukov√© vlny sa odr√°Ňĺaj√ļ od stien a sp√īsobuj√ļ echo. Na tento typ probl√©mu s√ļ ide√°lne akustick√© n√°stenn√© panely, ktor√© zvukov√© vlny pohlcuj√ļ. VńŹaka Ň°irokej farebnej palete seversk√©ho liŇ°ajn√≠ka dok√°Ňĺeme vytv√°raŇ• r√īzne farebn√© kombin√°cie akustick√Ĺch n√°stenn√Ĺch panelov.¬†

 

Akustické paravany

Akustick√© paravany s√ļ ide√°lny sp√īsob ako zl√ļńćiŇ• funkńćn√ļ aj estetick√ļ potrebu oddelenia priestoru.

Akustick√© paravany m√īŇĺu byŇ• mobiln√© alebo pevne fixovan√© v podklade. Vieme zabezpeńćiŇ• kompletn√ļ konŇ°trukciu aj machov√ļ v√ĹplŇą paravanov. Pri pouŇĺit√≠ materi√°lu seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k sa z paravanu stane aj v√Ĺborn√° akustick√° plocha, ktor√° n√°m pom√īŇĺe s rieŇ°en√≠m akustick√Ĺch probl√©mov v danom priestore.

Akustické panely

PoŇ°lite n√°m svoju predstavu a my sa V√°m ozveme

Tu vloŇĺte logo v krivk√°ch:
(ZIP, PSD, PDF - max 1 s√ļbor)
Tu vloŇĺte foto interi√©ru, kde chcete machov√ļ dekor√°ciu:
(ZIP, JPG, JPEG, PNG,PDF - max 3 s√ļbory)