ZńĹAVA -15% na tovar z kateg√≥rie VYROB SI MACHOV√Ě OBRAZ – ¬†k√≥d MATERIAL15.
Doprava zdarma pre objednávky nad 20 eur Рkód DOPRAVA.
Worldwide

Machové obrazy

BEZ√öDRŇĹBOV√Č MACHOV√Č OBRAZY

Milujete ńćerstv√Ĺ vzduch a prech√°dzky v¬†pr√≠rode? Upokojuje V√°s pohńĺad na zeleŇą? Doprajte si pocit harm√≥nie aj u V√°s doma alebo v¬†kancel√°rii. NaŇ°e origin√°lne bez√ļdrŇĺbov√© machov√© obrazy dokonale z√ļtulnia a¬†rozŇĺiaria steny kaŇĺd√©ho interi√©ru. VńŹaka Ň°irokej variabilite rozmerov, tvarov a materi√°lov m√īŇĺete vyskladaŇ• origin√°lnu kompoz√≠ciu, ktor√° bude priŇ•ahovaŇ• pohńĺady okoloid√ļcich.¬†

Machov√© obrazy s√ļ vyroben√© zo 100% pr√≠rodn√©ho machu a¬†rastl√≠n, ktor√© boli upraven√© Ň°peci√°lnym procesom ‚Äď stabiliz√°ciou. Tento unik√°tny sp√īsob konzerv√°cie roztokom soli a¬†glycer√≠nu sp√īsob√≠, Ňĺe machy ani rastliny uŇĺ ńŹalej nerast√ļ, neplesnivej√ļ, nepriŇ•ahuj√ļ hmyz ani prach. VńŹaka tomu sa o¬†ne nemus√≠te v√ībec staraŇ•. Stańć√≠ len raz za ńćas pretrieŇ• antistatickou prachovkou a kochaŇ• sa ich kr√°sou.

Kruhov√Ĺ machov√Ĺ obraz Symphony s drevom

PREńĆO SI OBJEDNAҧ BEZ√öDRŇĹBOV√Ě MACHOV√Ě OBRAZ?

organic

S√ļ 100% pr√≠rodn√©

forbidden

NevyŇĺaduj√ļ Ňĺiadnu starostlivosŇ•‚Äď polievanie, strihanie

clean air

Zvlhńćuje a ńćist√≠ vzduch

hypoallergenic

M√° hypoalerg√©nne vlastnosti - vhodn√Ĺ pre alergikov

slovakia

Poctiv√° slovensk√° v√Ĺroba

hourglass

Maj√ļ dlh√ļ ŇĺivotnosŇ•

KDE M√īŇĹE BYҧ MACHOV√Ě OBRAZ UMIESTNEN√Ě ?

Izby, chodby, predsiene, kancelárie, obchodné priestory, medicínske centrá

 

Steny interi√©rov bez priameho dopadu UV Ňĺiarenia – prevencia pred vyblednut√≠m

 

Priestory s¬†minim√°lnou vlhkosŇ•ou 40%¬† – pri niŇĺŇ°ej m√īŇĺe schn√ļŇ• a stvrdn√ļŇ•

K√ļpeńĺne, toalety ‚Äď tak, aby nepriŇ°li do priameho kontaktu s vodou

AKO SA STARAҧ O MACHOV√Ě OBRAZ?

1.

Nepolievaҕ, nerosiҕ, nestrihaҕ!

2.

NeumiestŇąovaŇ• na priame slneńćn√© svetlo a¬†do bl√≠zkosti vykurovac√≠ch telies

3.

UdrŇĺovaŇ• primeran√ļ vlhkosŇ•

4.

Pr√≠leŇĺitostne pretrieŇ• antistatickou prachovkou

 

TYPY MACHOV√ĚCH OBRAZOV

Bez√ļdrŇĺbov√© machov√© obrazy vyr√°bame vlastnoruńćne z¬†najkvalitnejŇ°ieho stabilizovan√©ho machu a¬†rastl√≠n na trhu. V¬†r√°mci materi√°lov vyuŇĺ√≠vame rozmanit√© stabilizovan√© rastliny,¬† seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k, kopcovit√Ĺ mach Bolmoss,¬†lesn√Ĺ mach a sib√≠rsky mach v¬†r√īznych farebn√Ĺch odtieŇąoch. PoteŇ°te seba alebo svojich bl√≠zkych netradińćn√Ĺm origin√°lnym darńćekom a¬†vyberte si v¬†naŇ°om e-shope machov√Ĺ obraz v¬†tvare,¬†farbe, veńĺkosti, ak√© sa V√°m p√°ńćia a¬†kombinujte ich navz√°jom podńĺa vlastnej fant√°zie!

Kruhové machové obrazy

Hranaté machové obrazy

҆esŇ•uholn√≠kov√© machov√© obrazy

NenaŇ°li ste, ńćo ste hńĺadali?
Nap√≠Ň°te n√°m svoje prianie a my V√°m navrhneme a vyrob√≠me machov√Ĺ obraz na mieru!

ńĆasto kladen√© ot√°zky

VŇ°etky machov√© dekor√°cie, ktor√© u¬†n√°s vyrob√≠me aj d√īkladne zabal√≠me tak, aby sa pońćas prepravy nijako nepoŇ°kodili. ńĆi uŇĺ b√Ĺvate kdekońĺvek na Slovensku alebo v¬†zahranińć√≠, m√īŇĺete si byŇ• ist√≠, Ňĺe objednan√Ĺ tovar k¬†V√°m pr√≠de v¬†rovnakom stave, ako keby ste si ho vyzdvihli osobne. faq_img

VŇ°etky machy a¬†rastliny, ktor√© pouŇĺ√≠vame pri v√Ĺrobe machov√Ĺch dekor√°ci√≠ s√ļ ńćisto pr√≠rodn√© a upraven√© Ň°peci√°lnym Ň°etrn√Ĺm a¬†zdraviu neŇ°kodn√Ĺm procesom - stabiliz√°ciou. Stabiliz√°cia zastavuje rast machu a¬†rastl√≠n, zabraŇąuje tvorbe plesn√≠ a¬†us√°dzaniu prachu. Stabilizovan√Ĺ mach a rastliny si zachovaj√ļ svoje prirodzen√© vlastnosti a¬†kr√°sny svieŇĺi vzhńĺad aj po rokoch.

Najv√§ńćŇ°ou v√Ĺhodou v√Ĺrobkov zo stabilizovan√©ho machu¬† a¬†rastl√≠n je, Ňĺe nevyŇĺaduj√ļ Ňĺiadnu Ň°peci√°lnu starostlivosŇ• a¬†nie s√ļ n√°rońćn√© na sveteln√© podmienky. Preto s√ļ vhodn√© aj do tmavŇ°√≠ch miestnost√≠ s¬†nedostatkom denn√©ho svetla ako je k√ļpeńĺŇąa, toaleta, predsiene, chodby a pod. Rastliny a¬†machy s√ļ stabilizovan√© Ň°peci√°lnym roztokom na b√°ze sol√≠, preto sa nesm√ļ polievaŇ•, kropiŇ• vodou ani zvlhńćovaŇ• rozpraŇ°ovańćom. Ak sa na povrchu objav√≠ prach, stańć√≠ ho jemne zotrieŇ• antistatickou prachovkou.

V√Ĺrobca stabilizovan√Ĺch machov uv√°dza trvanlivosŇ• 7-10 rokov. Ak ich vŇ°ak budete spr√°vne skladovaŇ•, m√īŇĺete sa z¬†ich kr√°sy teŇ°iŇ• oveńĺa dlhŇ°ie. Najide√°lnejŇ°√≠m prostred√≠m pre machov√© obrazy a¬†machov√© steny je interi√©r s¬†teplotou 10-25¬įC a¬†vlhkosŇ•ou 40-60%. D√īleŇĺit√© je taktieŇĺ neumiestŇąovaŇ• machov√© dekor√°cie na priame slneńćn√© svetlo, do¬†bl√≠zkosti vykurovac√≠ch telies a¬†in√Ĺch zdrojov vysokej teploty, ktor√© by mohli zapr√≠ńćiniŇ• vysuŇ°enie alebo vyblednutie machu a rastl√≠n . ¬†

Pri obdrŇĺan√≠ machov√©ho obrazu ńći inŇ°tal√°cii novej machovej steny m√īŇĺete c√≠tiŇ• Ň°pecifick√ļ pr√≠rodn√ļ v√īŇąu, ktor√° v¬†priebehu cca 3-4 t√ĹŇĺdŇąov √ļplne vyprch√°. Je to d√īsledok konzervańćn√©ho procesu. Pre niektor√Ĺch ńĺud√≠ m√īŇĺe byŇ• tento z√°pach mierne nepr√≠jemn√Ĺ, je vŇ°ak prirodzen√Ĺ, √ļplne bezpeńćn√Ĺ a¬†zdraviu neŇ°kodn√Ĺ.

Nie. Podklady pre machov√ļ stenu¬†vyr√°bame v naŇ°ej dielni. Z√°kladom je HDF alebo OSB doska, na ktor√ļ nalep√≠me stabilizovan√Ĺ mach, pr√≠padne rastliny. Takto pripraven√Ŭ†podklad nainŇ°talujeme priamo vo VaŇ°om interi√©ri. VńŹaka tomu je¬†inŇ°tal√°cia machovej steny r√Ĺchla a bez zbytońćn√©ho neporiadku.¬†¬†