ūüĆě LETN√Ā AKCIA ūüĆ쬆-20% na vybran√© produkty so¬†zńĺavov√Ĺm k√≥dom LETO20.
Platí od 12.6. do 23.6.2024.
Worldwide

Materi√°ly

V r√°mci naŇ°ej v√Ĺroby kladieme najv√§ńćŇ°√≠ d√īraz na kvalitu a spokojnosŇ• z√°kazn√≠kov, preto si dod√°vateńĺov materi√°lov starostlivo vyber√°me. Stabilizovan√Ĺ mach a stabilizovan√© rastliny, ktor√© pri svojej pr√°ci pouŇĺ√≠vame, poch√°dza od najlepŇ°√≠ch pestovateńĺov z eur√≥pskych fariem.¬†Jednotliv√© materi√°ly sa od seba odliŇ°uj√ļ jedineńćnou Ň°trukt√ļrou, vlastnosŇ•ami a vzhńĺadom. Vyberte si typ machu, s ktor√Ĺm by ste chceli oŇĺiviŇ• svoj domov alebo kancel√°riu!

MATERI√ĀLY - STABILIZOVAN√Ě MACH

  • 100% pr√≠rodn√Ĺ produkt ‚Äď mach je pestovan√Ĺ v dlhodobo udrŇĺateńĺn√Ĺch farm√°ch
  • Bez√ļdrŇĺbov√Ĺ ‚Äď vńŹaka procesu stabiliz√°cie nevyŇĺaduje z√°vlahu, denn√© svetlo ani in√ļ starostlivosŇ•
  • Akustick√© vlastnosti ‚Äď seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k absorbuje zvuk na √ļrovni 0.95 Sabin pri frekvencii 5000Hz
  • Odpudzuje prach a tox√≠ny pomocou neust√°leho vyd√°vania a prij√≠mania vlhkosti
  • Hypoalerg√©nny ‚Äď neobsahuje Ňĺiadne alerg√©nne ani chemick√© l√°tky
Materi√°ly - o machu
Materiály - sibírsky mach

PROCES STABILIZ√ĀCIE MACHU

  • Machy a rastliny, ktor√© pouŇĺ√≠vame na v√Ĺrobu, s√ļ pestovan√© na certifikovan√Ĺch farm√°ch v krajin√°ch E√ö.
  • Materi√°l je ruńćne zbieran√Ĺ a d√īsledne trieden√Ĺ.
  • Rastliny sa stabilizuj√ļ pomocou pr√≠rodn√©ho roztoku s miner√°lmi soli, ktor√Ĺ zastav√≠ rast a rastlinu stabilizuje.
  • Seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k, je moŇĺn√© pomocou pridan√©ho potravin√°rskeho farbiva zafarbiŇ• do r√īznych farebn√Ĺch odtieŇąov.
  • Stabilizovan√Ĺ liŇ°ajn√≠k, stabilizovan√Ĺ mach a¬† rastliny vyuŇĺ√≠vame na machov√© obrazy, machov√© steny , machov√© hodiny , dizajnov√© zrkadl√° a in√© machov√© dekor√°cie. M√īŇĺete si ho taktieŇĺ zak√ļpiŇ• samostatne ako stabilizovan√Ĺ mach na v√°hu .

Stabilizovan√Ĺ Seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k ‚Äď Cladonia Stellaris

Stabilizovan√Ĺ seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k, ktor√Ĺ rastie len v krajin√°ch za pol√°rnym kruhom je √ļŇĺasn√Ĺm dizajnov√Ĺm aj funkńćn√Ĺm doplnkom kaŇĺd√©ho interi√©ru. Po slovensky dutohl√°vka sobia, v sebe sp√°ja jedineńćn√Ĺ vzhńĺad umocnen√Ĺ r√īznymi farebn√Ĺmi kombin√°ciami a v√Ĺborn√© akustick√© vlastnosti. Farba, ktor√° sa pouŇĺ√≠va na pigment√°ciu liŇ°ajn√≠ka je na pr√≠rodnej b√°ze a aplikuje sa pońćas procesu stabiliz√°cie. Tento jemn√Ĺ, na dotyk hebk√Ĺ materi√°l kr√°sne dotvor√≠ atmosf√©ru v kaŇĺdom modernom interi√©ri. Hod√≠ sa, ńći uŇĺ k chladn√Ĺm hmot√°m industri√°lneho Ň°t√Ĺlu, ako je napr√≠klad pohńĺadov√Ĺ bet√≥n, ale aj k pr√≠rodn√Ĺm materi√°lom ako je drevo, kameŇą atńŹ.

Materi√°ly - seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k
Materi√°ly - stabilizovan√Ĺ mach kopce Bolmoss

Stabilizovan√Ĺ kopcovit√Ĺ mach ‚Äď Bolmoss

Kopcovit√Ĺ mach Bolmoss rastie v eur√≥pskych lesoch. Pri v√Ĺrobe naŇ°ich machov√Ĺch produktov pouŇĺ√≠vame stabilizovan√Ĺ kopcovit√Ĺ mach Bolmoss p√īvodom z Franc√ļzska. ¬†Na rozdiel od liŇ°ajn√≠ka je dostupn√Ĺ iba v odtieŇąoch zelenej farby.¬† Jeho kopcovit√Ĺ tvar vytv√°ra v kombin√°cii s lesn√Ĺm machom, sib√≠rskym machom alebo rastlinami zauj√≠mav√Ĺ 3D efekt. Aj preto obńĺ√ļben√Ĺm materi√°lom pri v√Ĺrobe machov√Ĺch stien, machov√Ĺch obrazov , machov√Ĺch hod√≠n a in√Ĺch machov√Ĺch produktov.¬†

Stabilizovan√Ĺ sib√≠rsky mach

Sib√≠rsky mach je¬† kombin√°ciou kopcovit√©ho machu Bolmoss a lesn√©ho machu. M√° jemn√ļ chńļpkov√ļ Ň°trukt√ļru, vńŹaka ńćomu je na dotyk pr√≠jemne jemn√Ĺ. Z√°roveŇą je pruŇĺn√Ĺ, veńĺmi dobre sa tvaruje a podobne ako Bolmoss dok√°Ňĺe vytvoriŇ• origin√°lnu 3D Ň°trukt√ļru v machov√Ĺch obrazoch aj machov√Ĺch sten√°ch. Pri nasvieten√≠ vytv√°ra sib√≠rsky mach zauj√≠mav√Ĺ zamatov√Ĺ efekt. Dod√°va sa v r√īznych odtieŇąoch zelenej farby. Veńĺmi pekne vyzer√° samostatne, ale aj v kombin√°cii s kopcovit√Ĺm machom, stabilizovan√Ĺm liŇ°ajn√≠kom ńći stabilizovan√Ĺmi rastlinami.¬†

Mossedisgn - Stabilizovan√Ĺ sib√≠rsky mach
Materi√°ly - lesn√Ĺ mach

Stabilizovan√Ĺ Lesn√Ĺ mach - rovn√Ĺ mach

Lesn√Ĺ mach, inak naz√Ĺvan√Ĺ tieŇ嬆rovn√Ĺ alebo ploch√Ĺ mach m√īŇĺeme n√°jsŇ• aj v naŇ°ich lesoch.¬† Predstavuje ide√°lnu text√ļru do machov√Ĺch stien aj obrazov.¬† Je dostupn√Ĺ len v zelen√Ĺch odtieŇąoch a tvor√≠ z√°kladov√ļ hmotu pri v√Ĺrobe machov√Ĺch kompoz√≠ci√≠ a doplnkov. V√Ĺborne sa dopńļŇąa s kopcovit√Ĺm machom Bolmoss, seversk√Ĺm liŇ°ajn√≠kom,¬† ale aj r√īznymi stabilizovan√Ĺmi rastlinami.¬†¬†

Stabilizovan√Ĺ Kopcovit√Ĺ liŇ°ajn√≠k

Kopcovit√Ĺ liŇ°ajn√≠k pripom√≠na svojim vzhńĺadom kopcovit√Ĺ mach. Patr√≠ vŇ°ak do skupiny liŇ°ajn√≠kov, na dotyk je pr√≠jemne hebk√Ĺ a v machov√Ĺch obrazoch a sten√°ch vytv√°ra veńĺmi pekn√ļ 3D Ň°trukt√ļru. Je moŇĺn√© ho pouŇĺiŇ• ako samostatn√Ĺ materi√°l, ale tieŇĺ v kombin√°cii s in√Ĺmi druhmi stabilizovan√©ho machu. Na rozdiel od seversk√©ho liŇ°ajn√≠ka sa dod√°va len v zelenej farbe. Nakońĺko ide o ńćisto pr√≠rodn√Ĺ materi√°l, jeho odtieŇą sa m√īŇĺe mierne l√≠Ň°iŇ•.¬†

Kopcovit√Ĺ liŇ°ajn√≠k
Stabilizované rastliny

Bez√ļdrŇĺbov√© stabilizovan√© rastliny

Stabilizovan√© rastliny, ktor√© pouŇĺ√≠vame pri realiz√°ci√°ch, s√ļ re√°lne rastliny a machy z pr√≠rody, ktor√© preŇ°li procesom stabiliz√°cie a n√°sledne nevyŇĺaduj√ļ √ļdrŇĺbu ako zalievanie alebo strihanie.

Pomocou pr√≠Ň•aŇĺliv√©ho vzhńĺadu, vedia navodiŇ• atmosf√©ru dotyku s pr√≠rodou v kaŇĺdom interi√©ri. VyuŇĺ√≠vame ich v obrazov√Ĺch kompoz√≠ci√°ch, ako aj v realiz√°ci√°ch¬† bez√ļdrŇĺbov√Ĺch machov√Ĺch stien, kde na veńĺk√Ĺch ploch√°ch kr√°sne vynikne kombin√°cia machu, rastl√≠n a dreva.

Realistické umelé rastliny

Imit√°cie skutońćn√Ĺch rastl√≠n vyuŇĺ√≠vame pri realiz√°cii zelen√Ĺch stien v interi√©roch aj exteri√©roch. Umel√© rastliny nielenŇĺe vyzeraj√ļ ako Ňĺiv√©, ale pritom s√ļ veńĺmi odoln√© vońći mechanick√Ĺch a fyzik√°lnym vplyvom.

Skvele sa hodia do priestorov, kde nie je moŇĺn√° inŇ°tal√°cia machov√Ĺch stien napr. z d√īvodu zv√ĹŇ°enej praŇ°nosti, n√≠zkej vlhkosti, na miestach vystaven√Ĺch celodenn√©mu UV Ňĺiareniu ńći do zdravotn√≠ckych zariaden√≠ so zv√ĹŇ°en√Ĺmi n√°rokmi na dezinfekciu.¬†¬†VńŹaka Ň°irok√©mu v√Ĺberu realisticky vyzeraj√ļcich umel√Ĺch rastl√≠n dok√°Ňĺeme vyskladaŇ• zelen√ļ stenu na mieru podńĺa vaŇ°ich predst√°v.¬†

Realistické umelé rastliny - detail

NAVRHNEME A VYROB√ćME V√ĀM MACHOV√ö STENU NA MIERU

T√ļŇĺite maŇ• doma kus kr√°snej pr√≠rody? Premen√≠me V√°Ň° sen na skutońćnosŇ•! V spolupr√°ci s naŇ°ou dizajn√©rkou navrhneme, ¬†vyrob√≠me a nainŇ°talujeme jedineńćn√ļ machov√ļ stenu podńĺa VaŇ°ich Ňĺelan√≠. Realizujeme machov√© steny z r√īznych druhov machu, v r√īznych farebn√Ĺch prevedeniach ‚Äď seversk√Ĺ liŇ°ajn√≠k, kopńćekov√Ĺ mach, lesn√Ĺ mach, sib√≠rsky mach. V pr√≠pade z√°ujmu ich vieme skombinovaŇ• s rozlińćn√Ĺmi typmi stabilizovan√Ĺch rastl√≠n, s drevom, Ň°iŇ°kami. Pre firemn√Ĺch z√°kazn√≠kov pon√ļkame tieŇĺ moŇĺnosŇ• osadenia vlastn√©ho loga aj s podsvieten√≠m.¬†

Dajte svojmu interi√©ru zelen√ļ! Nap√≠Ň°te n√°m, ako si svoju machov√ļ stenu predstavujete a¬†my V√°m obratom vypracujeme cenov√ļ ponuku na mieru.